Potrzeba modlitwy cz.II


Lekcja 25 ------- 24.06.2017 r.

Tekst pamięciowy: Ps 55,17-18

„A ja wołam do Boga, a PAN mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe skarżę się i wzdycham, a On wysłucha mego wołania." (Ps 55,17-18 Pau).

1. Czy skuteczność naszych modlitw zależy od ilości wypowiedzianych słów?
    1 Tym 2,8; por. Mt 6,5-8

„Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.” (1 Tym 2,8 BT2);

„A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Na modlitwach waszych nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy sądzą, że gdy będą dużo mówić, prędzej zostaną wysłuchani. Nie naśladujcie ich! Ojciec wasz wie przecież dobrze, czego wam potrzeba, nawet nim Go o to poprosicie.” (Mt 6,5-8 BR).

2. Jak wielkie  znaczenie  w  życiu  modlitwy  ma  wzajemne  przebaczanie  oraz  odpowiednia postawa wobec bliźnich?
    Mt 6,12; 5,23-24; Iz 1,15-17

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.” (Mt 6,12 JW);

„I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy tym, którzy nam zawinili.” (Mt 6,12 BP);

„Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.” (Mt 5,23-24 BW);

„Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,15-17 BT4).

3. Czym powinny się wyróżniać kobiety?
    1 Tym 2,9-10; 3,11

„Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.” (1 Tym 2,9-10 BW);

„Kobiety tak samo mają być przyzwoite, nie obmawiające innych, trzeźwe i wierne we wszystkim.” (1 Tym 3,11 BP).

4. Na jaką hierarchię i porządek w domu i Kościele wskazuje Ap. Paweł?
    1 Tym 2,11-14; 1 Kor 11,3; 14,34-35

„Kobieta niech przyjmuje pouczenie spokojnie i ulegle. Nie pozwalam natomiast kobiecie ani nauczać, ani przewodzić mężowi; niech żyje w cichości. Przecież pierwszy został stworzony Adam, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, ale kobieta dała się zwieść i popełniła przestępstwo.” (1 Tym 2,11-14 BP);

„Kobieta niech się uczy w cichości, we wszelkim poddaniu; natomiast nie pozwalam kobiecie uczyć ani kierować mężem; ale być w cichości. Bo najpierw Adam został ukształtowany, potem Ewa. I Adam nie został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo.” (1 Tym 2,11-14 BPD);

„A pragnę, abyście to dokładnie wiedzieli: głową dla każdego mężczyzny jest Chrystus, głową dla niewiasty jest mężczyzna; głową dla Chrystusa jest Bóg.” (1 Kor 11,3 Kow);

„Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów; bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić.” (1 Kor 14,34-35 BW);

„Wasze niewiasty niech milczą w zborach, gdyż nie jest dozwolone im gadać; ale niech będą podporządkowane, tak jak i Prawo mówi. Zaś jeśli chcą się coś nauczyć, niech się w domu dopytują własnych mężów; bo hańbiące jest dla niewiasty gadać w zborze.” (1 Kor 14,34-35 NBG).

5. Jaka szczególna i zaszczytna rola w życiu Kościoła przypada kobiecie?
    1 Tym 2,15

„Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności.” (1 Tym 2,15 BW);

„Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem.” (1 Tym 2,15 UBG);

„Zostanie ona jednak zbawiona wychowując dzieci i troszcząc się o trwanie w wierze, w miłości, w świętości i w umiarkowaniu.” (1 Tym 2,15 BR).

6. Podaj przykłady z Biblii ukazujące wyjątkowe zasługi kobiet w życiu Kościoła Bożego.
7. Jaka jest Twoja rola z życiu Zboru i Kościoła?