Zbawiciel w rodzinnych stronach

Lekcja 41 ------- 13.10.2018 r.


Fragment do analizy:

Łk 4:14-30 bw 
I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie.
On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich.
I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.
I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, Abym zwiastował miłościwy rok Pana.
I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł.
A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone.
Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.
I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: Zapewne powiecie mi owo przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie.
Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum.
I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej.
Prawdziwie zaś mówię wam: Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.
I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem I powstawszy wypchnęli go z miasta, i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić.
Lecz On przeszedł przez środek ich i oddalił się.

1. Dlaczego Pan Jezus wzbudzał zainteresowanie i podziw ?

2. Jakie zwyczaje obowiązywały w synagogach i co zrobił Pan Jezus pewnego Szabatu ?

3. W jaki sposób traktowano w czasach Pana Jezusa Słowo Boże ?

4. Jaki fragment odczytał Pan Jezus i jak go skomentował ? 

5. Jaka była reakcja zebranych i odpowiedział Pan Jezus ?

6. Jakimi przykładami w dyskusji posłużył się nasz Zbawiciel ?

7. Z jaką reakcją ludzi spotkały się słowa Pana Jezusa ? Czy współcześnie również występują podobne zjawiska (podaj przykłady) ?