Tymoteusz – umiłowany uczeń Apostoła Pawła

Lekcja 20 ------- 20.05.2017 r.Tekst pamięciowy: 1 Kor 4,17

„Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu; ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze.” (1 Kor 4,17 BW).

1. Z jakiej rodziny pochodził Tymoteusz?
    DzAp 16,1; 2 Tym 1,5

„Przybył też do Derbe, a następnie do Listry. Mieszkał tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Jego matką była Żydówka, która przyjęła wiarę, a ojcem Grek.” (dzAp 16,1 Pau);

„Dobrze pamiętam twoją szczerą wiarę; mieszkała ona najpierw w sercu twojej babki, Lois, i twojej matki, Eunice, a przekonałem się, że mieszka także i w tobie.” (2 Tym 1,5 BP).

2. Jaką opinią cieszył się ten młody człowiek i jaką pracę wykonywał z Pawłem?
    DzAp 16,2-5

„Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie, których mieli przestrzegać. I tak kościoły utwierdzały się w wierze i każdego dnia wzrastały liczebnie.” (DzAp 16,2-5 UBG).

3. O czym świadczą sprawozdania opisane w dziejach Apostolskich?
    DzAp 17,14-15; 18,5; 19,22; 20,4

„Wtedy bracia wyprawili Pawła w dalszą drogę, w kierunku morza, a tam pozostał tylko Sylas i Tymoteusz. Ci zaś, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go aż do Aten i sami powrócili. Przez nich też Sylas i Tymoteusz otrzymali polecenie, aby czym prędzej przybyli do Pawła.” (DzAp 17,14-15 BR);

„Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł poświęcił się całkowicie Słowu, poświadczając Żydom, że Jezus jest Chrystusem.” (DzAp 18,5 BPD);

„Wysławszy więc dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, do Macedonii, sam pozostał jeszcze jakiś czas w prowincji Azji.” (DzAp 19,22 Kow);

„Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azji Tychik i Trofim.” (DzAp 20,4 BT4).  

4. W   jakich   trudnych   okolicznościach   Apostoł    Paweł   posłał  Tymoteusza do Zboru Korynckiego? 
    1 Kor 4,14-19

„Nie piszę tego, aby was zawstydzić, lecz żeby was upomnieć jak moje dzieci ukochane. Chociaż mielibyście dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak niewielu macie ojców. Ja natomiast stałem się waszym ojcem w Chrystusie Jezusie, ponieważ oznajmiłem wam dobrą nowinę. Błagam więc was: naśladujcie mnie! Dlatego posłałem do was Tymoteusza, moje ukochane i wierne w Panu dziecko. On przypomni wam moje nauki o postępowaniu w Chrystusie Jezusie; to, czego nauczam wszędzie i w każdym kościele. Niektórzy unieśli się pychą, ponieważ nie przybywam do was. Wkrótce jednak przybędę, o ile Pan zechce, a wówczas nie będę brał pod uwagę słów tych, których pycha uniosła, lecz ich czyny.” (1 Kor 4,14-19 BP).

5. Jakie wyzwania czekały Tymoteusza w Zborze w Tesalonikach?
    1 Tes 1,1; 3,2-6 

„Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.” (1 Tes 1,1 BW);

„A Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni. Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało. Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie okazał się daremny. Teraz - kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy doniósł nam radosną wieść o wierze i miłości waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was.” (1 Tes 3,2-6 BT4).

6. Z jakim uznaniem i uczuciami odnosi się Paweł do swojego młodego ucznia?
    1 Kor 4,17; 16,10; Flp 2,20

„Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu; ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze.” (1 Kor 4,17 BW);

„Gdy przybędzie Tymoteusz, to uważajcie, by mógł przebywać wśród was bez obaw. Przecież on tak samo jak ja pracuje dla sprawy Pana.” (1 Kor 16,10 Pau);

„A jeśliby przyszedł Tymoteusz, patrzcie aby bezpiecznie mieszkał między wami, bo uczynek Pański sprawuje jako i ja.” (1 Kor 16,10 BB);

„Nie mam bowiem poza nim nikogo, kto by się ze mną tak zgadzał, a zarazem tak szczerze troszczył się o was.” (Flp 2,20 BP).  

7. Jakie wymierne korzyści dla Ciebie przynosi praca dla Pana, czy staje się ona okazją do nowych przyjaźni, wzajemnego poświęcenia?